Befruktning

Användning av huvudsakligen mineralföreningar för att öka jordens bördighet. I vissa fall (t.ex. kalkning) är syftet med befruktning också att förbättra specifika markegenskaper (pH, stabilitet av markstruktur).