Marktagning

Ökning av bosättningsområden över tid. Denna process innefattar utveckling av spridda bosättningar på landsbygden, utvidgning av stadsområden runt en urbana kärna (inklusive stadsutbredning) och omvandling av mark till ett stadsområde (förtätning).