Markanvändning

Landets socioekonomiska syfte. Huvudklasserna finns i LUCAS nomenklatur för markanvändning (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/lucas/index.htm). Vi fokuserar på jordbruk.