Gödsel

Boskapsavfall, som sådant eller inklusive sängkläder.