Mikrobiell biomassa

Den totala mängden organismer i jorden, exklusive makrofauna och växtrötter. Mikrobiell biomassa bestäms typiskt genom substratinducerad andning eller gasning-extraktionsmetoder.