Näringscykling

Jordens förmåga att ta emot näringsämnen i form av biprodukter, att ge näringsämnen från inneboende resurser eller att stödja förvärvet av näringsämnen från luft eller vatten, och att effektivt överföra dessa näringsämnen till skördade grödor.