Återstod

Alla organiska produkter som genereras under produktion, bearbetning eller konsumtion av grödor, allt från rötter, stubbar, halm och löv till industriella och urbana