försaltning

Ackumulering av lösliga salter (mer lösliga än gips) i de övre jordlagren (koksalt = jord som innehåller tillräckligt med lösliga salter för att negativt påverka de flesta grödor, vanligtvis 4000