Jordhantering

Markhantering avser alla operationer, metoder och behandlingar som används för att skydda marken och förbättra dess prestanda, inklusive reglering av markkvalitet. Vissa operationer kan försämra marken, t.ex. användning av tunga maskiner.