Markegenskaper

Jordens kemiska, fysiska eller biologiska egenskaper som kan indikera dess nivå av fungera of ekosystemtjänster. Egenskaper kan vara dynamiska eller inneboende egenskaper. Se också markkvalitet indikator.