Hållbar markförvaltning

Användningen av markresurser, inklusive jord, vatten, djur och växter, för produktion av varor för att tillgodose förändrade mänskliga behov, samtidigt som dessa resursers långsiktiga produktiva potential säkerställs och deras miljöfunktioner bibehålls (WOCAT).