jordbearbetning

Den mekaniska odlingen av en jord profil för alla syften. Jordbearbetning kan utföras för att utföra ett antal uppgifter inklusive: bryta packningar, införlivande av grödorester, gödsel, gödselmedel eller ogräs, beredning av såbädd, ogräsbekämpning.