Antagande

Processen där (jordbruks) förvaltningsåtgärder vidtas av utövare.