SoilCare har utvecklat ett rumsligt explicit och interaktivt kartverktyg som gör det möjligt för användarna att fråga:

  • Var i Europa kan vilka SICS tillämpas?
  • Var i Europa är det relevant att tillämpa dem?

 

Verktyget består av:

Tillämpningsbaskartor Relevans baskartor Kombinerade kartor

 

 SoilCares interaktiva kartläggning kan nås här.

 

IMT-knapp