CORDIS företagsprofil

SoilCare-projektet beskrivs i en speciell del av forskningen*eu-tidningen och i CORDIS Results Pack on Soil Health. SoilCare-artikeln "Skräddarsydda lösningar för jordbevarande jordbruk i hela Europa" finns att läsa i CORDIS resultatpaket för markhälsa på 12 olika språk.