jordbearbetning hantering kan tillämpas på jordbruksmark för att minimera frekvensen eller intensiteten driven operationer som för närvarande är associerade med organiskt material nedgång, hög energianvändning, erosion och förlust av biologisk mångfald. Ett antal driven hanteringsmetoder kan anses vara fördelaktiga för jord, t.ex. reducerad jordbearbetning (minimum och noll driven) eller trafikledning.

 Minsta jordbearbetning

 Ingen jordbearbetning

 Hantering av människohandel