HVORFOR HAR VI JORDVÅRD?

Det är en utfordring å beholde konkurranseevnen i Europeisk planteproduksjon, och samtidigt reduceras de negativa miljöeffektene. I dag blir produktionsnivået i några dyrkingssystemer upprätthålls genom att använda användningen av t.ex. gjødsel, plantevernmidler och teknologi, något som maskerer produktionstap som följer av forringet jordkvalitet. Denne økte bruken av innsatsfaktorer i jordbruket kan reduceras lønnsomheten pga. kostadene, men kan också virka negativt inn på miljön. Forbedring av jordkvaliteten är nödvändig för att komma ut av den negativa spiralen, som leder till forringelse, økende forbruk av insatsfaktorer, økte kostnader, och negativ miljökonsekvenser.

MÅL

Hovedmålet i SoilCare är att skicka potentialen till jordforbedrende djurkingssystemer och att identifiera och prova ut stedsspesifikke jordforbedrende dyrkingssystemer som har positiv innvirkning på lønnsomhet och bærekraft i Europa. Delmål

  • Å genomgå mulige jordforbedrende dyrkingssystemer, för att identifiera nuvarande fördelare och ulemper, och att säga nuvarande och potentiell innvirkning på jordkvalitet och miljö.
  • Utprøving av jordforbedrende dyrkingssystemer i 16 studieområden i Europa.
  • Å utveckla och anvende en integrert metodikk för att skriva fördeler och begrensninger, og lønnsomhet og bærekraft av jordforbedrende dyrkingssystemer i studieområdene.
  • Å undersöka vad som hindrer gårdbrukere i å ta i bruk jordforbedrende dyrkingssystemer, och studera hur hensiktsmessige insentiver kan användas som motivation för implementering.
  • Å utveckla och använda en metod till å uppskalere resultat från studieområdene till europeiska nivåer.
  • Å utveckla et interaktivt verktyg för valg av jordforbedrende dyrkingssystemer i Europa.
  • Å analysera hur jordbruks- och miljøpolitiken påverkar implementering av jordforbedrende dyrkingssystemer.