Studieplatser

 De SICS som valts för provning på denna studieplats beskrivs nedan:

Allmän behandlingskategori Studieplatser
jordbearbetning, täckgrödor

1. Förlust av SOM och komprimeringskontroll - Formplogplog och bar jord; Mouldboardplog och djupt rotad täckgröda (driven rädisa); Nej driven och bar jord; Nej driven och djupt rotar täckgröda (driven rädisa)


Studieplatsaffisch 2018; Studieplatsaffisch 2019 (Download) 

Jordbearbetning rädisa  

   Italien jordbearbetning och rädisa.png     

Läs detta faktablad på italienska här

 
Jordbearbetning    
Vintervete    
Vintervete    
Bar mark    
Bar mark    

 

De viktigaste resultaten 

  • Nejet driven behandlingen var mer mottaglig för ogynnsamma miljöförhållanden, vilket kunde leda till att grödan misslyckades.
  •  jordbearbetning rädisa hade ingen tydlig effekt i någon av de parametrar som beaktades.
  •  Daggmaskpopulationer har gynnats av nr driven.
  •  Efter en omvandlingstid skulle bevarandejordbruket kunna sänka produktionskostnaderna samtidigt som de bibehåller höga avkastningar.

 

Geografisk beskrivning

Läge: Studieområdet ligger i den låga venetianska slätten och kännetecknas av sedimentära lerjordar med grunda grundvatten (<2 m). Det lokala klimatet är sub-fuktigt, med en årlig nederbörd på cirka 850 mm. Temperaturerna ökar från januari (minsta medel: 1.5 °C) till juli (högsta medelvärde: 27.2 °C). SOM-innehållet påverkas starkt av det säregna textur (lågt fysiskt skydd) och klimatförhållanden, och varierar vanligtvis från 10 till 20 g kg-1 i toppskiktet.

Pedoklimatisk zon
Medelhavet norr, Cambisol 

Karta LTE
Läget för studieplatsen i nordöstra Italien Översikt över en del av det långsiktiga experimentet (50 år gammalt).

Beskärningssystem

Beskärningsintensitet: Konventionell.

Grödtyper
Exp. 1: vete, majs, sojaböna, sockerbetor, alfalfa, permanent äng, 7 växtföljder: sex år (majs, sockerbetor, majs, vete, alfalfa, alfalfa), fyra år (sockerbetor, sojabönor, vete, majs), två år (vete, majs), sammanhängande majs, kontinuerligt vete, kontinuerlig majsensilage, permanent äng
Exp. 2: vete, majs, tomat, sockerbetor, fyra års rotation Hantering av jord, vatten, näringsämnen och skadedjur
Exp. 1: Moldboardplöjning på hösten; på grund av det grunda grundvattennivå (från 60 till 200 mm) bevattning används ibland; näringsämnesstatus regleras genom organiska (nötkreatursuppslamningar eller gårdsbruk gödsel) och mineralinsatser + införande av sojabönor och alfalfa i 4-års respektive 6-årig rotation; kemisk ogräs- och skadedjursbekämpning.
Exp. 2: Moldboardplöjning på hösten; på grund av det grunda grundvattennivå (från 60 till 200 mm) bevattning används ibland; näringsämnesstatus regleras genom organisk (rest införlivande eller rest införlivande + fjäderfä gödsel) och mineralinsatser; kemisk ogräs- och skadedjursbekämpning.