Studieplatser

 De SICS som valts för provning på denna studieplats beskrivs nedan:

Allmän behandlingskategori Studieplatser
jordbearbetning, täckgrödor

1. Effekt av täckgröda avslutning med glyfosat på jordmikroorganismer - Glyfosat med täckgröda; Glyfosatfritt med täckgröda; Kontroll 1: glyfosatfritt + handräddning; Kontroll 2: Endast glyfosat


Studieplatsaffisch 2018 (Download)

Glyphosate x CoverCrops2019 1 Glyphosate x CoverCrops2019 0
 Glyfosat med täckgrödor